Tag Archives: Xử lý nghiêm nạn giả

Xử lý nghiêm nạn sách điện tử lậu, giả

Xỷ lý nghiêm nạn sách giả (Ảnh: VOV)

Sự tác động của xuất bản phẩm lậu và giả đối với phát triển văn hóa đọc là vấn đề bức xúc được thảo luận nhiều nhằm tìm ra giải pháp xử lý ở Hội thảo khoa học do Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp Cục Xuất bản, In và Phát hành, Học viện…