TEM CHỐNG HÀNG GIẢ

TEM CHỐNG HÀNG GIẢ
BỘ CÔNG AN

Thực trạng hàng giả, hàng nhái trong nước diễn biến khó lường bởi những thủ đoạn vi phạm của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn, phức tạp hơn ở nhiều chủng loại, mặt hàng vô cùng đa dạng …

CHI TIẾT

TEM XÁC THỰC ĐIỆN TỬ
QR CODE SMARTCHECK

Tem xác thực điện tử QR Code Smarcheck đang là giải pháp hữu hiệu được các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất hướng đến, ứng dụng tem chống hàng giả công nghệ thông minh trong việc quản lý xác thực…

CHI TIẾT

TEM CHỐNG HÀNG GIẢ
HOLOGRAM

Thực trạng hàng giả, hàng nhái trong nước diễn biến khó lường bởi những thủ đoạn vi phạm của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn, phức tạp hơn ở nhiều chủng loại, mặt hàng vô cùng đa dạng …

CHI TIẾT

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

 

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 

 

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

 

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ, MÃ VẠCH SẢN PHẨM