ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

(Đăng ký bản quyền để tự bảo vệ quyền tác giả)

Thế nào là đăng ký bản quyền tác giả?

Hiểu một cách đơn giản, đăng ký bản quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả. Các tác phẩm đó phải là sản phẩm trí óc của tác giả không phải là sự sao chép.

Bản quyền là một thuật ngữ pháp lý mô tả quyền lợi kinh tế của người sáng tác ra các tác phẩm văn học và nghệ thuật, trong đó bao gồm quyền tái bản, in ấn và trình diễn hay in ấn tác phẩm của mình trước công chúng. Bản quyền tác giả chủ yếu nhằm bảo vệ âm nhạc, phim ảnh , tiểu thuyết, thơ ca, kiến trúc, ý tưởng kinh doanh, phần mềm máy tính và các tác phẩm nghệ thuật có giá trị văn hóa khác.

Tại sao phải đăng ký bản quyền tác giả khi thủ tục này không bắt buộc?

Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ giúp cá nhân, tổ chức chủ động bảo vệ tác phẩm của mình khỏi hành vi xâm phạm tác phẩm mà mình tạo ra. Mặt khác, thông qua việc đăng ký quyền tác giả và được cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu đã tạo lập được căn cứ pháp lý vững chắc nếu có tranh chấp xảy ra về quyền tác giả.

Đăng ký quyền tác giả là việc làm rất cần thiết để đảm bảo cho người sáng tạo ra tác phẩm đó chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm: như ăn trộm, sao chép, lạm dụng tác phẩm đó. Đăng ký bản quyền tác giả còn là sự chứng nhận cho sự sáng tạo của con người, bằng việc trao cho tác giả các phần thưởng xứng đáng, động viên tinh thần làm việc cho người sáng tạo.

Mặt khác, việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả khẳng định được quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm của mình. Nếu người khác muốn sử dụng hoặc sao chép thì phải có sự đồng ý của chủ sở hữu. Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, tác giả hoặc chủ sở hữu chứng minh quyền sở hữu của mình thông qua giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Với những lợi ích nêu trên, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nên tiến hành xin giấy chứng nhận bản quyền tác giả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tác phẩm của mình được bảo hộ một cách tốt nhất, chống lại các hành vi xâm phạm.

An Hà sự lựa chọn của doanh nghiệp, cá nhân trong việc đăng ký bản quyền tác giả

Xin vui lòng liên hệ để được tư vấn

hotline: 0936.233.454