Tag Archives: hàng giả hàng nhái

LÀM SAO ĐỂ NGĂN CHẶN BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

Diễn đàn Chống buôn lậu, gian lận thương mại, uy tín doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng

Buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại gây hệ lụy lớn cho cả doanh nghiệp, người tiêu dùng và cả nền kinh tế. Vậy làm sao để ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại là vấn đề được đặt ra tại Diễn đàn “Chống buôn lậu, gian lận thương mại, uy tín doanh…

Xử lý nghiêm nạn sách điện tử lậu, giả

Xỷ lý nghiêm nạn sách giả (Ảnh: VOV)

Sự tác động của xuất bản phẩm lậu và giả đối với phát triển văn hóa đọc là vấn đề bức xúc được thảo luận nhiều nhằm tìm ra giải pháp xử lý ở Hội thảo khoa học do Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp Cục Xuất bản, In và Phát hành, Học viện…