Tag Archives: bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng là trách nhiệm của ai?

Vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gần đây được đề cập khá nhiều và được xem là một trong những vấn đề quan trọng trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Bên cạnh cơ hội được lựa chọn hàng hóa và dịch vụ đa dạng thì người…