Tag Archives: Xác thực điện tử

Xác thực điện tử & Truy xuất nguồn gốc hàng hóa, xu thế tất yếu của sản phẩm hội nhập hiện nay

Xác thực điện tử, Truy xuất nguồn gốc hàng hóa, xu thế tất yếu của sản phẩm hội nhập hiện nay

Ngày nay việc công khai, minh bạch về thông tin sản phẩm trên thị trường như nguồn gốc và xuất xứ sản phẩm là điều mà bất kỳ người tiêu dùng nào cũng mong muốn. Xác thực điện tử và truy xuất nguồn gốc đã trở thành xu thế tất yếu để phát triển chuỗi…