Tag Archives: thương hiệu

Tại sao doanh nghiệp cần phải xây dựng và phát triển thương hiệu?

Thương hiệu Việt

Trong khi các doanh nghiệp nước ngoài từ lâu đã ý thức được vai trò quan trọng của thương hiệu và tập trung bảo vệ, đầu tư, quảng bá và đã gặt hái được nhiều thành công to lớn. Thì gần đây, sau hàng loạt vụ nhãn hiệu Việt Nam bị xâm phạm, các doanh…