A Giang

ÔNG NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Trường Giang là Người sáng lập và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc tế DoCom, Người sáng lập Công ty CP Tập đoàn giáo dục Trí Việt và Hệ thống giáo dục kỹ năng sống Cara, Người sáng lập Trung tâm giáo dục kỹ năng sống iSmartKids và Trung tâm FasTracKids Trung Hòa Nhân Chính, Người đồng sáng lập Công ty CP đào tạo trẻ tài năng Việt Nam, Người đồng sáng lập Hệ thống đào tạo CNTT Aptech & NPower Hà Nội, Ủy viên Thường vụ Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội. Ông là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực hợp tác và triển khai các chương trình giáo dục kỹ năng sống, giáo dục STEM, giáo dục trải nghiệm của Hoa Kỳ, Phần Lan cho học sinh tại Việt Nam.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.