Tag Archives: gia cầm không rõ nguồn gốc

Phát hiện phương tiện vận chuyển 15.000 con gà giống, 5.000 quả trứng gia cầm không rõ nguồn gốc

Đồn Biên phòng Đảo Trần bắt giữ phương tiện vận chuyển 15.000 con gà giống, 5.000 quả trứng gia cầm không rõ nguồn gốc.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Đảo Trần vừa phát hiện vụ 3 đối tượng vận chuyển gia cầm trái phép,  tạm giữ 15.000 con gà giống, 5.000 quả trứng gia cầm không rõ nguồn gốc và 1 xuồng cao tốc. Vừa qua, tại vùng biển…